Polish startups are satellites of Neptune

Polish startups are satellites of Neptune. From the Pomeranian Special Economic Zone

30 czerwca dwie pomorskie młode firmy SeaData i REXS.IO otrzymały listy gratulacyjne za wygranie konkursów w ramach projektu GALATEA. Każda z firm otrzyma dotację 60 tys. euro na realizację innowacji w obszarze przemysłów  morskich. Wytyczają nowy kurs dla polskich małych firm innowacyjnych działających w światowej branży morskiej. 

https://www.gospodarkamorska.pl/polskie-startupy-satelitami-neptuna-z-pomorskiej-strefy-na-oceany-biznesu-59747