NewMap

NewMap jest usługą przeznaczoną dla deweloperów i inwestorów wyspecjalizowanych w rynku nieruchomości. Jej zadaniem jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji dotyczących obrotu nieruchomościami.

Newmap_opis Newmap_prezentacja

Usługa ta jest odpowiedzią na rosnące na rynku zapotrzebowanie na dane oraz informacje odnoszące się do terenów inwestycyjnych.  Atrakcyjność danego obszaru jest bowiem zależna od wielu czynników, z których każdy może mieć decydujący wpływ w kontekście decyzji o konkretnej inwestycji. Ważnym zatem jest posiadanie wszelkiej niezbędnej wiedzy na temat potencjalnej nieruchomości.

New Map stanowi  efekt współpracy Creotech Instruments (CTI) i Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji (WIZIPISI). Połączenie doświadczenia obu firm w zakresie przetwarzania danych satelitarnych i wykorzystywania technologii opartych na sztucznej inteligencji pozwoliło na stworzenie kompletnego i unikatowego produktu, gdzie wszystkie informacje o nieruchomości przedstawione są w postaci raportu.

Pomysł ten był rozwijany we współpracy z Portem w Gdyni w ramach programu akceleracyjnego Space3ac Transportation. Rozmowy z przedstawicielami Portu oraz przekazana przez nich wiedza na temat zapotrzebowania na konkretne rozwiązania spowodowała, że usługa jest w pełni dostosowana do potrzeb dużych przedsiębiorstw.

Posługując się aplikacją internetową użytkownicy mogą w dowolny sposób konfigurować zakres raportu, jaki otrzymają w ramach usługi. Punktem wyjścia jest wskazanie na mapie działki, której dotyczyć będzie analiza. W kolejnym kroku użytkownik określa jakie dane go interesują z pośród kilkudziesięciu dostępnych zbiorów takich jak: ewidencja gruntów, uzbrojenie terenu, plany zagospodarowania, numeryczny model terenu, dane demograficzne, natężenie ruchu, sieć transportowa, analizy warunkó w gruntowych i hydrologicznych, mapy geologicznych, mapy osuwisk, obiektów górniczych, otworów wiertniczych, form ochrony przyrody lub ewidencji wydanych pozwoleń na budowę, wykazy innych działek w okolicy wystawionych na sprzedaż i wielu innych. Klient może także zażyczyć sobie bardziej skomplikowanych opracować obejmujących m.in. wycenę gruntów i nieruchomości, czy ocenę biegłego rzeczoznawcy, wizję lokalną czy pomiary deformacji terenu. Usługa NewMap obejmuje także wykonywanie dokładnych fotoplanów i przygotowywanie trójwymiarowych modeli terenu w oparciu o naloty realizowane przez drony.