Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Zwyczajni i Członkowie Założyciele Stowarzyszenia

 1. Anzelewicz Krzysztof – Port Economy Professional, wiceprezes Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
 2. Barańska Liliana – dyrektor, Bałtycka Akademia Umiejętności
 3. Bieńkowska Daria, dr, Akademia Pomorska, Komitet Nauk Kosmicznych PAN GDAŃSK
 4. Biłat Danuta – Transport Economy Professional
 5. Brodecki Zdzisław, prof.  – przewodniczący THINK TANKu MORSKIEGO i KOSMICZNEGO
 6. Buczkowski Andrzej, NorthWindEnergy
 7. Chłopecki Jerzy – komandor rezerwy
 8. Cieślak Andrzej – Urząd Morski w Gdyni
 9. Christowa Czesława, prof. ZUT Szczecin, prezes  Instytutu Transportu, Spedycji i Logistyki
 10. Chyc Paweł, dr prawa morskiego, Dziekan Wydziału Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
 11. Długosz Zdzisław – Dyrektor, Instytut Badań nad Bezpieczeństwem
 12. Dobrowolski Krzysztof, prof.  –  Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
 13. Elwertowska Agnieszka, Cosmonaut Candidate, WSB
 14. Gazdowska Eliza, dyrektor marketingu PARTNER-SHIP
 15. Gil Piotr – GrECo JLT Polska
 16. Grzybowski Marek, prof. AM Gdynia – Akademia Morska w Gdyni, Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania
 17. Grzelakowski Andrzej, prof.  – profesor, Uniwersytet Morski w Gdyni
 18. Igielski Michał, dr  – Akademia Morska w Gdyni, Katedra Ekonomii i Zarządzania
 19. Jakubczyk Józef – ekspert ds. morskich technologii militarnych, OBR CTM
 20. Jarosiński Janusz – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do 2016 r.
 21. Jaszowski Władysław – dziennikarz gospodarczy
 22. Jaś Zbigniew – radca prawny
 23. Jurkowski Ryszard, dr – ekonomista
 24. Juszczyszyn Józef – ekspert, spedycja, logistyka
 25. Kamiński Marek – podróżnik, biznesmen
 26. Karnicki Zbigniew, dr – Morski Instytut Rybacki
 27. Kilian Andrzej, dr inż. – dyrektor OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.
 28. Kuchnowski Lech – dyrektor
 29. Królikowski Andrzej, dr –  prezes Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej
 30. Krasnodębski Grzegorz, kmdr prof. Akademia Marynarki Wojennej, Prodziekan ds. Nauki, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 31. Kołtonik Marek, Dyrektor, TECHWID
 32. Konopacka Magdalena, dr, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
 33. Kosinska Anna
 34. Lewandowski Jerzy, dr – Sekretarza Generalny – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 35. Lewandowski Andrzej – Geomor Ltd. Gdańsk
 36. Linkowski Tomasz, prof. nadzw. – dyrektor, Morski Instytut Rybacki
 37. Lipski Marek – ekspert
 38. Masny Piotr – Seatrans Crewing S.A.
 39. Mickiewicz Piotr, prof.  – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 40. Milczewski Grzegorz – ekspert ds. morskich
 41. Milewski Jacek, Dyrektor ds. Finansowych, CRIST
 42. Naskręt Alfred – kpt.ż.w., Szkoła Morska w Gdyni
 43. Marek Robert – prezes zarządu HTPCS
 44. Ozygała Krzysztof, właściciel, prezes zarządu PARTNER-SHIP
 45. Palmowski Tadeusz, prof.  – Kierownik Katedry  Geografii Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Gdański
 46. Piasecki Maciej, dyrektor, Baltnet Marine
 47. Polkowska Małgorzata, prof., Akademia Sztuki Wojennej, – kierownik Katedry PRAWA WOJSKOWEGO I KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
 48. Pliński Marcin, prof. – Uniwersytet Gdański, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Oceanological and Hydrobiological Studies”
 49. Rutkowski Jan, właściciel TECHWID
 50. Skwiercz Stefan – właściciel Posesor Surveyor Gdynia
 51. Starnawski Jerzy – Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora PPP Naftoport Ltd. Gdańsk
 52. Stateczny Andrzej, prof., Politechnika Gdańska; właściciel Marine Technology
 53. Stefaniak Lechosław – dziennikarz gospodarczy
 54. Stawski Andrzej – AStawski Shipbrokers
 55. Szymanowska Beata – Zarząd Morskiego Portu Gdynia
 56. Toczek Ryszard – Urząd Miasta Gdynia, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta
 57. Topolska Paulina, mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa, sekretarz Komitetu Nauk Kosmicznych PAN
 58. Ostrowska Mirosława, prof. Instytut Oceanologii PAN, satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk
 59. Studziński Robert – ODYS Shipyard Ltd. Gdańsk
 60. Wędziński Maciej – Maritime Wortal, WYDAWNICTWO LINK Ltd. Szczecin
 61. Węglewski Konrad – Czarny Tulipan Ltd. Gdynia
 62. Więckowski Marcin, Prezes WHIZBRAND GROUP
 63. Wittbrodt Edmund – prof., Politechnika Gdańska, przewodniczący Komitetu Nauk Kosmicznych PAN
 64. Wojciechowski Stanisław – ODYS Shipyard Ltd. Gdańsk
 65. Zbigniew Zienowicz, dr inż.  Prezes Hydromega
 66. Ziółkowski Tomasz – ekspert