Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Zwyczajni i Członkowie Założyciele Stowarzyszenia

 1. Anzelewicz Krzysztof – Port Economy Professional, wiceprezes Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
 2. Barańska Liliana – dyrektor, Bałtycka Akademia Umiejętności
 3. Bieńkowska Daria, dr, Akademia Pomorska, Komitet Nauk Kosmicznych PAN GDAŃSK
 4. Biłat Danuta – Transport Economy Professional
 5. Brodecki Zdzisław, prof.  – przewodniczący THINK TANKu MORSKIEGO i KOSMICZNEGO
 6. Buczkowski Andrzej, NorthWindEnergy
 7. Chłopecki Jerzy – komandor rezerwy
 8. Cieślak Andrzej – Urząd Morski w Gdyni
 9. Christowa Czesława, prof. ZUT Szczecin, prezes  Instytutu Transportu, Spedycji i Logistyki
 10. Chyc Paweł, dr prawa morskiego, Dziekan Wydziału Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
 11. Długosz Zdzisław – Dyrektor, Instytut Badań nad Bezpieczeństwem
 12. Dobrowolski Krzysztof, prof.  –  Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
 13. Elwertowska Agnieszka, Cosmonaut Candidate, WSB
 14. Gazdowska Eliza, dyrektor marketingu PARTNER-SHIP
 15. Gil Piotr – GrECo JLT Polska
 16. Grzybowski Marek, prof. AM Gdynia – Akademia Morska w Gdyni, Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania
 17. Grzelakowski Andrzej, prof.  – profesor, Uniwersytet Morski w Gdyni
 18. Igielski Michał, dr  – Akademia Morska w Gdyni, Katedra Ekonomii i Zarządzania
 19. Jakubczyk Józef – ekspert ds. morskich technologii militarnych, OBR CTM
 20. Jarosiński Janusz – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do 2016 r.
 21. Jaszowski Władysław – dziennikarz gospodarczy
 22. Jurkowski Ryszard, dr – ekonomista
 23. Juszczyszyn Józef – ekspert, spedycja, logistyka
 24. Kamiński Marek – podróżnik, biznesmen
 25. Karnicki Zbigniew, dr – Morski Instytut Rybacki
 26. Kilian Andrzej, dr inż. – dyrektor OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.
 27. Kuchnowski Lech – dyrektor
 28. Królikowski Andrzej, dr –  prezes Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej
 29. Krasnodębski Grzegorz, kmdr prof. Akademia Marynarki Wojennej, Prodziekan ds. Nauki, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 30. Kołtonik Marek, Dyrektor, TECHWID
 31. Konopacka Magdalena, dr, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
 32. Kosinska Anna
 33. Lewandowski Jerzy, dr – Sekretarza Generalny – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 34. Lewandowski Andrzej – Geomor Ltd. Gdańsk
 35. Linkowski Tomasz, prof. nadzw. – dyrektor, Morski Instytut Rybacki
 36. Lipski Marek – ekspert
 37. Masny Piotr – Seatrans Crewing S.A.
 38. Mickiewicz Piotr, prof.  – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 39. Milczewski Grzegorz – ekspert ds. morskich
 40. Milewski Jacek, Dyrektor ds. Finansowych, CRIST
 41. Naskręt Alfred – kpt.ż.w., Szkoła Morska w Gdyni
 42. Marek Robert – prezes zarządu HTPCS
 43. Ozygała Krzysztof, właściciel, prezes zarządu PARTNER-SHIP
 44. Palmowski Tadeusz, prof.  – Kierownik Katedry  Geografii Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Gdański
 45. Piasecki Maciej, dyrektor, Baltnet Marine
 46. Polkowska Małgorzata, prof., Akademia Sztuki Wojennej, – kierownik Katedry PRAWA WOJSKOWEGO I KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
 47. Pliński Marcin, prof. – Uniwersytet Gdański, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Oceanological and Hydrobiological Studies”
 48. Rutkowski Jan, właściciel TECHWID
 49. Skwiercz Stefan – właściciel Posesor Surveyor Gdynia
 50. Starnawski Jerzy – Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora PPP Naftoport Ltd. Gdańsk
 51. Stateczny Andrzej, prof., Politechnika Gdańska; właściciel Marine Technology
 52. Stefaniak Lechosław – dziennikarz gospodarczy
 53. Stawski Andrzej – AStawski Shipbrokers
 54. Szymanowska Beata – Zarząd Morskiego Portu Gdynia
 55. Toczek Ryszard – Urząd Miasta Gdynia, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta
 56. Topolska Paulina, mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa, sekretarz Komitetu Nauk Kosmicznych PAN
 57. Ostrowska Mirosława, prof. Instytut Oceanologii PAN, satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk
 58. Studziński Robert – ODYS Shipyard Ltd. Gdańsk
 59. Wędziński Maciej – Maritime Wortal, WYDAWNICTWO LINK Ltd. Szczecin
 60. Węglewski Konrad – Czarny Tulipan Ltd. Gdynia
 61. Więckowski Marcin, Prezes WHIZBRAND GROUP
 62. Wittbrodt Edmund – prof., Politechnika Gdańska, przewodniczący Komitetu Nauk Kosmicznych PAN
 63. Wojciechowski Stanisław – ODYS Shipyard Ltd. Gdańsk
 64. Zbigniew Zienowicz, dr inż.  Prezes Hydromega
 65. Ziółkowski Tomasz – ekspert