Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Zwyczajni

 1. Anzelewicz Krzysztof – Port Economy Professional, wiceprezes Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
 2. Brodecki Zdzisław, prof.  – przewodniczący THINK TANKu MORSKIEGO i KOSMICZNEGO
 3. Chłopecki Jerzy – komandor rezerwy
 4. Chyc Paweł, dr prawa morskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, członek Komisji Prawa Morskiego
 5. Długosz Zdzisław – Instytut Badań nad Bezpieczeństwem
 6. Gazdowska Eliza, dyrektor marketingu PARTNER-SHIP
 7. Grzybowski Marek, prof. em. UM Gdynia, Polskie Towarzystwo Nautologiczne, przewodniczący Zarządu
 8. Igielski Michał, dr  – Akademia Morska w Gdyni, Katedra Ekonomii i Zarządzania
 9. Jakubczyk Józef – ekspert ds. morskich technologii militarnych, OBR CTM
 10. Konopacka Magdalena, dr, ekspert ds. prawa Unii Europejskiej
 11. Kuchnowski Lech – dyrektor
 12. Królikowski Andrzej, dr –  prezes Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej
 13. Krasnodębski Grzegorz, kmdr prof. Akademia Marynarki Wojennej, Prodziekan ds. Nauki, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 14. Lewandowski Jerzy, dr – Sekretarza Generalny – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 15. Naskręt Alfred – kpt.ż.w., Szkoła Morska w Gdyni
 16. Ozygała Krzysztof, właściciel, prezes zarządu PARTNER-SHIP
 17. Stateczny Andrzej, prof., Politechnika Gdańska; właściciel Marine Technology
 18. Stawski Andrzej – AStawski Shipbrokers
 19. Szymanowska Beata – Zarząd Morskiego Portu Gdynia
 20. Topolska Paulina, mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa, sekretarz Komitetu Nauk Kosmicznych PAN
 21. Ostrowska Mirosława, prof. Instytut Oceanologii PAN, satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk
 22. Więckowski Marcin, Prezes WHIZBRAND GROUP
 23. Wittbrodt Edmund – prof., Politechnika Gdańska, przewodniczący Komitetu Nauk Kosmicznych PAN
 24. Zbigniew Zienowicz, dr inż.  Prezes Hydromega