Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Zwyczajni i Członkowie Założyciele Stowarzyszenia

 1. Anzelewicz Krzysztof – Port Economy Professional, wiceprezes Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
 2. Barańska Liliana – dyrektor, Bałtycka Akademia Umiejętności
 3. Bieńkowska Daria, dr, Akademia Pomorska
 4. Biłat Danuta – Transport Economy Professional
 5. Brodecki Zdzisław, prof.  – przewodniczący THINK TANKu MORSKIEGO i KOSMICZNEGO
 6. Buczkowski Andrzej, NorthWindEnergy
 7. Chłopecki Jerzy – komandor rezerwy
 8. Cieślak Andrzej – Urząd Morski w Gdyni
 9. Christowa Czesława, prof. ZUT Szczecin, prezes  Instytutu Transportu, Spedycji i Logistyki
 10. Chyc Paweł, dr prawa morskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, członek Komisji Prawa Morskiego
 11. Długosz Zdzisław – Instytut Badań nad Bezpieczeństwem
 12. Dobrowolski Krzysztof, prof.  –  Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
 13. Elwertowska Agnieszka, Cosmonaut Candidate, BSW
 14. Gazdowska Eliza, dyrektor marketingu PARTNER-SHIP
 15. Gil Piotr – GrECo JLT Polska
 16. Grzybowski Marek, prof. AM Gdynia – Akademia Morska w Gdyni, Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania
 17. Grzelakowski Andrzej, prof.  – dziekan wydziału WPiT, Akademia Morska w Gdyni; Prezes Rady Nadzorczej ZMP Gdynia
 18. Igielski Michał, dr  – Akademia Morska w Gdyni, Katedra Ekonomii i Zarządzania
 19. Jakubczyk Józef – ekspert ds. morskich technologii militarnych, OBR CTM
 20. Jarosiński Janusz – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do 2016 r.
 21. Jaszowski Władysław – dziennikarz gospodarczy
 22. Jaś Zbigniew – radca prawny
 23. Jurkowski Ryszard, dr – ekonomista
 24. Juszczyszyn Józef – ekspert, spedycja, logistyka
 25. Kamiński Marek – podróżnik, biznesmen
 26. Karnicki Zbigniew, dr – Morski Instytut Rybacki
 27. Kilian Andrzej, dr inż. – dyrektor OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.
 28. Kuchnowski Lech – dyrektor
 29. Królikowski Andrzej, dr –  prezes Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej
 30. Krasnodębski Grzegorz, kmdr prof. Akademia Marynarki Wojennej, Prodziekan ds. Nauki, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 31. Konopacka Magdalena, dr, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu
 32. Lewandowski Jerzy, dr – Sekretarza Generalny – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 33. Lewandowski Andrzej – Geomor Ltd. Gdańsk
 34. Linkowski Tomasz, prof. nadzw. – dyrektor, Morski Instytut Rybacki
 35. Lipski Marek – ekspert
 36. Masny Piotr – Seatrans Crewing S.A.
 37. Mickiewicz Piotr, prof.  – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 38. Milczewski Grzegorz – ekspert ds. morskich
 39. Naskręt Alfred – kpt.ż.w., Szkoła Morska w Gdyni
 40. Nawrocki Witold – kpt.ż.w., Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni
 41. Niemiec Ryszard – ekspert żeglugowy
 42. Marek Robert – prezes zarządu HTPCS
 43. Nowakiewicz Zbigniew – ekspert żeglugowy
 44. Ozygała Krzysztof, właściciel, prezes zarządu PARTNER-SHIP
 45. Palmowski Tadeusz, prof.  – Kierownik Katedry  Geografii Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Gdański
 46. Pawłowski Artur – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 47. Piasecki Maciej, NAVIONICS
 48. Polkowska Małgorzata, prof., Akademia Sztuki Wojennej, – kierownik Katedry PRAWA WOJSKOWEGO I KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
 49. Pliński Marcin, prof. – Uniwersytet Gdański, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Oceanological and Hydrobiological Studies”
 50. Rychlicki Krzysztof – prezes zarządu PPH ‘Dalmor” Gdynia
 51. Rogoziński Andrzej – prezes zarządu Polcargo Ltd. Gdynia
 52. Smolarek Zbigniew – Petrobaltic Ltd. Gdańsk
 53. Schon Jerzy – ekspert ubezpieczeniowy
 54. Skelnik Julian – chairman of the Baltic Port Organization, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.,
 55. Skwiercz Stefan – właściciel Posesor Surveyor Gdynia
 56. Starnawski Jerzy – Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora PPP Naftoport Ltd. Gdańsk
 57. Stateczny Andrzej, prof., Politechnika Gdańska; właściciel Marine Technology
 58. Stefaniak Lechosław – dziennikarz gospodarczy
 59. Stawski Andrzej – AStawski Shipbrokers
 60. Szymanowska Beata – Zarząd Morskiego Portu Gdynia
 61. Toczek Ryszard – Urząd Miasta Gdynia, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta
 62. Topolska Paulina, mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa, sekretarz Komitetu Nauk Kosmicznych PAN
 63. Ostrowska Mirosława, prof. Instytut Oceanologii PAN, satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk
 64. Studziński Robert – ODYS Shipyard Ltd. Gdańsk
 65. Wędziński Maciej – Maritime Wortal, WYDAWNICTWO LINK Ltd. Szczecin
 66. Węglewski Konrad – Czarny Tulipan Ltd. Gdynia
 67. Więckowski Marcin, Prezes WHIZBRAND GROUP
 68. Wittbrodt Edmund – prof., Politechnika Gdańska, przewodniczący Komitetu Nauk Kosmicznych PAN
 69. Wojciechowski Stanisław – ODYS Shipyard Ltd. Gdańsk
 70. Zbigniew Zienowicz, dr inż.  Prezes Hydromega
 71. Ziółkowski Tomasz – ekspert