Dołącz do nas

Deklarację należy wydrukować, wypełnić i podpisać a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres contact@bssc.pl lub listem na adres klastra umieszczony w zakładce “Kontakt”.