Dołącz do nas

W kolejnych zakładkach znajdą Państwo deklaracje na członka zwyczajnego i wspierającego.

Odpowiednią deklarację należy wydrukować, wypełnić i podpisać a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres

contact@bssc.pl

lub listem na adres klastra umieszczony w zakładce “Kontakt”.

Wysokość wpisowego i składek:

dla Członków Zwyczajnych –  wpisowe – 100 zł,  składka roczna w wysokości nie mniej niż 100 zł.

dla Członków Wspierających – wpisowe – 500 zł,  składka roczna w wysokości nie mniej niż 1000 zł.