Port Community System – seminarium

PCS seminarium AKADEMIA MORSKA 2013-11-14 PCS  seminarium sala 1 AKADEMIA MORSKA 2013-11-14 PCS  seminarium sala 2 AKADEMIA MORSKA 2013-11-14

14 października w Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się seminarium nt. potrzeb i możliwości usprawnienia obsługi klientów polskich portów. Wymaga tego szczególnie wzrastająca podaż ładunków w kontenerach i ro-ro i ich odpływ do portów niemieckich i północnego Adriatyku. Szacuje się, że w portach niemieckich obsługuje się około 600 tys. TEU polskiej drobnicy, a w terminalach północnego Adriatyku około 80 tys. TEU.

Ograniczeniem w konkurencyjności polskich portów na rynku międzynarodowym nie są bowiem problemy techniczne ale standardy obsługi klientów. Port Community System (PCS) – jednolity system obsługi klienta wsparty narzędziami informatycznymi to standard obowiązujący we wszystkich nowoczesnych portach – podkreślał dr inż. Artur Pawłowski z Polskiego Klastra Morskiego, inicjatora seminarium, zauważając, że „dzięki inteligentnej wymianie informacji za pośrednictwem PCS procesy zachodzące wewnątrz i między łańcuchami transportowymi i logistycznymi stają się bardziej płynne, bezpieczniejsze, a powielanie danych wejściowych zostaje znacznie ograniczone, zapewniając w rezultacie zwiększenie sprawności całego portu”. Zastosowanie PCS zmniejsza ilość pracy papierowej i usprawnia zarządzanie informacją związaną z ładunkiem.

Oczekiwania dotyczące standaryzacji obsługi klienta w transporcie morsko-lądowym zgłaszają wszyscy jego uczestnicy – poinformował prof. Marek Grzybowski z Akademii Morskiej, podając najnowsze informacje na temat działań podejmowanych w ramach Unii Europejskiej. Takie oczekiwania są również ze strony polskich uczestników obrotu portowego – mówiła Anna Śpiewak, Zastępca dyrektora Izby Celnej w Gdyni, zauważając, że Izba Celna może być użytkownikiem takiego systemu ale nie może podjąć się jego technicznego opracowania, czy zarządzania platformą.

Barierą w powstaniu wspólnego dla wszystkich systemu informatycznego są koszty jego powstania, a przede wszystkim brak ośrodka, który podjąłby się koordynacji działań dotyczącej wspólnej platformy zarządzania informacją – mówił Krzysztof Gromadowski z Zarządu Morskiego Portu Gdynia, dodając, że ZMPG ma silny ośrodek informatyczny, ale po prywatyzacji terminale przestały korzystać z jego usług, bo wprowadziły własne systemy informatyczne.

Wydaje się, że inicjatywa leży po stronie administracji państwowej, bowiem wprowadzenia PCS w naszych portach wymaga Unia Europejska. Dyrektywa 2010/65 określa termin wdrożenia systemu na 1 czerwca 2015. Aktualnie prowadzone są prace w ramach IV pakietu deregulacyjnego. Ministerstwo Gospodarki zakłada, że ładunek w polskim porcie powinien zostać odprawiony w ciągu 24 godzin. Według opinii ekspertów jest to zadanie  niewykonalne bez kompleksowego systemu zarządzania informacją w formie PCS. Debata praktyków z Polskiego Klastra Morskiego i naukowców  z Akademii Morskiej w Gdyni dowiodła, że PCS w polskich portach jest potrzebny, tylko  brak decyzji kto ma koordynować prace i nadzorować ich realizację nawet w fazie koncepcyjnej. Opóźnienie w jego wdrożeniu może okazać się bardzo bolesne dla licznej rzeszy polskich firm logistycznych, a korzystne dla konkurentów polskich portów.

MG