THINK TANK

SEA & SPACE THINK TANK  – THINK TANK MORSKI i KOSMICZNY

Celem głównym jest identyfikowanie trendów w światowej gospodarce morskiej i technologiach kosmicznych i ich otoczeniu oraz kreowanie strategii i wyznaczanie kierunków rozwoju w gospodarce morskiej i technologiach kosmicznych w Regionie Morza Bałtyckiego.

THINK TANK jest to inicjatywa, która powstała w czasie konferencji Polityka Morska, a rozwinięta w czasie konferencji organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych PAN we współpracy z ośrodkami naukowymi i przedstawicielami biznesu w Instytucie Oceanologii PAN, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu oraz Akademii Marynarki Wojennej. Ich celem była analiza realizacji polityki morskiej Polski i rozwój technologii kosmicznych oraz określenie metod, działań i narzędzi optymalnego wykorzystania morskiego i kosmicznego potencjału naukowego i przemysłowego Polski i pozycji naszego kraju w Regionie Morza Bałtyckiego.

Położenie  morskie Polski to dobro narodowe, które należy traktować jako wartość dodaną Polski i wykorzystać do intensywnego włączenia naszego kraju w rozwój światowej gospodarki innowacyjnej. Musimy wykorzystać skutecznie fakt, że w Polsce, w gospodarce morskiej działa  około 12 tys. przedsiębiorstw, kilka uczelni i instytutów naukowych. Prawie 90 tys. zatrudnionych w polskich firmach generuje przychody w wysokości prawie 25 mld zł. Polskie przedsiębiorstwa działające w obszarze „niebieskiej gospodarki” należą w Polsce do najbardziej innowacyjnych i są rozpoznawalne na rynku globalnym. Polski przemysł kosmiczny szacuje się na około 300 firm. Rynek kosmiczny w Polsce szybko się rozwija i zakłada się, że jeśli będzie się rozwijał w dużym tempie, to w 2030 roku może mieć 3% udział w rynku europejskim. Dynamicznie rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów z branży kosmicznej. Świadczy o tym popularność studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne, które uruchomiła Politechnika Gdańska we współpracy z Akademią Morską w Gdyni i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, a więc uczelnie o profilu morskim.

Państwa i regiony korzystające z morza i położenia nadmorskiego rozwijają się dynamiczniej niż kraje i regiony, które nie korzystają z zasobów morza i nadmorskiego położenia kraju, czego mamy liczne dowody z Azji, Ameryki, Afryki i Europy. Technologie kosmiczne wspierają rozwój logistyki morskiej i innych przemysłów morskich oraz badań mórz i oceanów. Z kolei badania morza i dynamiczny rozwój transportu morskiego wywołują popyt na zastosowanie technologii morskich w gospodarce morskiej. W wielu przypadkach państwa z rozwiniętymi przemysłami morskimi i kosmicznymi, szeroko wykorzystując dostęp do morza i kosmosu łagodniej przechodzą recesję i dywersyfikują gospodarkę, rozwijając produkcję i usługi zarówno w branżach tradycyjnych (np. energetyka, produkcja żywności, surowce, ich transport i przetwórstwo) jak i innowacyjnych (technologie kosmiczne, ICT, biotechnologia, medical innovations, creative industries, dynamiczne systemy logistyczne, uszlachetnianie towarów i usług i ich reeksport itd.). Z kolei rozwój tych branż wymusza aktywność w obszarze przemysłów morskich.

Działalność w przestrzeni gospodarki morskiej i kosmicznej wywołuje więc popyt pochodny w krajach i regionach, które tę gospodarkę rozwijają. Rozwój branż morskich i kosmicznych również wywołuje popyt na innowacyjność w innych sektorach gospodarki narodowej, badaniach naukowych i edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

THINK TANK MORSKI i KOSMICZNY

 1. Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki – przewodniczący THINK TANKu
 2. Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych PAN
 3. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński, Wydział Zarządzania,  Uniwersytet Gdański
 4. Dr Grzegorz Brona, President of the Polish Space Agency
 5. Dr  Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu,  Pracodawcy Pomorza
 6. Prof.  Daniel Duda, Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Nautologiczne
 7. Prof.  dr hab. Piotr Dominiak,    Kierownik Katedry Makroekonomii, Politechnika Gdańska
 8. Dr  Jerzy Lewandowski,               Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 9. Prof.  Wlodzimierz (Vlad) Kaczynski, ekspert ds. globalnej gospodarki morskiej,  University of Washington
 10. Dr  inż. Zbigniew Karpiński, Prezes Zarządu Dyrektor, Centrum Techniki Okrętowej
 11. Dr  inż. Józef Jakubczyk,  doradca Prezesa, Centrum Techniki Morskiej
 12. Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Kierownik Katedry Geografii,              Uniwersytet Gdański
 13. Prof. dr hab. Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego, Uniwersytet Gdański
 14. Dr Dominik Rozkrut, Dyrektor  US Szczecin
 15. Prezes Piotr Soyka, Przewodniczący Rady Nadzorczej Remontowa Holding
 16. Dr  Kazimierz Szefler, Dyrektor  , Instytut Morski w Gdańsku
 17. Dr Tomasz Szymczak, Prezes Zarządu STRARTER
 18. Dr inż. Grzegorz Szyszka, Dyrektor ,  Instytut Logistyki i Magazynowania
 19. Sunil Murlidhar SHASTRI FRGS FRSA, Inspired and Inspiring Speaker and Expert in Ocean and Environmental Governance, http://oceangovernance.org/about-sunil-murlidhar-shastri/
 20. Gurpreet Singhota, Senior Adviser at STM Validation Project, member of the Greenwich Forum, http://www.thegreenwichforum.co.uk/gurpreet-singhota/
 21. Arjen Uytendaal, chairmen of the ENMC, chairman of the The Dutch Maritime Cluster – Maritime by Holland
 22. Prof. Mirosława Ostrowska, Instytut Oceanologii PAN, System SatBałtyk www.satbaltyk.pl
 23. Prof. Romualdas Povilas Petraitis, Chairman and Director of the Lithuanian DIGITAL INNOVATION INSTITUTE
 24. Godwin Xerri, Chairmen, European Short Sea Network, Member Board of Directors at WORLDWIDE SHIP AGENTS ASSOCIATION
 25. Dr Zbigniew Zienowicz, Prezes Zarządu Hudromega