Grantera

 IDEA

 Wdrażamy kulturę innowacyjności usługą Lider Innowacji.

Grantera

 • Przeprowadzamy sesje kreowania pomysłów design thinking.
 • Analizujemy projekty metodą SWOT.
 • Rozwiązujemy problemy techniką TRIZ.
 • Weryfikujemy pomysły w praktyce wykonując prototypy, MVP, proof of concept.
 • Sprawdzamy rynek metodą desk research.
 • Oceniamy opłacalność projektów w analizach finansowych.
 • Sprawdzamy dostępne rozwiązania techniczne w badaniach stanu techniki.
 • Weryfikujemy możliwość zgłoszenia patentu w analizach potencjału patentowego.
 • Wdrażamy politykę ochrony własności intelektualnej.
 • Dopasowujemy metody zarabiania na rezultatach projektów tworząc modele biznesowe.

PRACE B+R

 

 • Przeprowadzamy rekrutację specjalistów i naukowców do zespołów B+R.
 • Zarządzamy projektami B+R dbając o ich efektywność.
 • Kontrolujemy postępy prac B+R, weryfikujemy kamienie milowe.
 • Dbamy o dobrą komunikację między biznesem a nauką.

KOMERCJALIZACJA