Walne Zebrania

POLSKI KLASTER MORSKI 2018-01-11 KORZYSCI DLA CZLONKOW

. Sprawozdanie merytoryczne za 2017 r 28 czerwca 2018

321 TRANSFER WIEDZY NR 8 eng

 

Na Walnym zebraniu Polskiego Klastra Morskiego w dniu 28 czerwca  2018 r. przyjęto sprawozdanie merytoryczne uznając, że Polski Klaster Morski działał aktywnie na forum krajowym i międzynarodowym, na Pomorzu i w wymiarze branżowym. Klaster zajmuje istotną pozycję w European Network of Maritime Clusters, jest aktywnym członkiem United Nations Global Compact oraz działa aktywnie na platformie European Cluster Collaboration Platform. Jest kluczowym klastrem morskim w Europie Środkowej i Wschodniej, liczącym się klastrem w Regionie Morza Bałtyckiego i Unii Europejskiej, rozpoznawalnym klastrem na światowym rynku gospodarki morskiej, o czym świadczy partnerska współpraca z klastrami działającymi w Stanach Zjednoczonych, Azji i Afryce Południowej.

Podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności i utworzeniu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Wsparcie dla klastra zadeklarowała Komisja Nauk Kosmicznych PAN oraz Studencki Klaster Morski i Kosmiczny Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. Na forum międzynarodowym Klaster będzie działał pozycjonowany jako Baltic Sea & Space Cluster.

Baltic Sea and Space Cluster STRATEGY 2030 2018-07-18 Marek Grzybowski

Klaster aktywnie wspiera projekty realizowane w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

W Polsce w roli eksperta PKM działa w projektach:

 1. SMART PANEL – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania – projet PARP (wykonywany przez DANAE)
 2. SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI – projekt Agencji Rozwoju Przemysłu (wykonywany przez INVESTIN)
 3. ISP1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne
 4. KIS 20: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

PKM uczestniczy również w projektach międzynarodowych sprzyjających rozwojowi innowacyjnych regionów oraz transferowi wiedzy i wdrażaniu innowacji przemysłach morskich:

 1. TENTacle – Capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion
 2. ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions
 3. ECOPRODIGI – Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalisation
 4. SMART BLUE REGIONS – seeks to enhance blue growth opportunities based on increased capacity of Baltic Sea Regions to implement Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3).
 5. E-LASS – European network for lightweight applications at sea
 6. InterMarE – Strengthening the international activity of blue sector SMEs in the South Baltic Sea area
 7. COGEA – Study on The Establishment of a Framework for Processing and Analysing Maritime Economic Data in Europe

. Polski Klaster Morski – zebranie sprawozdawczo-wyborcze 28-04-2016 r

polski-klaster-morski_strategia-do-2025-z-perspektywa-2030

Polski Klaster Morski – działalność w 2015 roku

Polski Klaster Morski działalność w 2014 r.

Grzybowski_M_POLSKI KLASTER MORSKI_AKTYWNOŚĆ W 2013 R – STRATEGIA NA 2014 R_MG

V WALNE ZEBRANIE KLASTER Uchwała nr 15-2013-WZ_

IV Walne Zebranie Członków Klastra – PROTOKOL – 2013-06-30

PROTOKÓŁ z III Walnego Zebrania Członków Klastra – z dnia 15 marca 2013 roku

Sprawozdanie z działalności 2012 rok

Sprawozdanie z działalności 2009-2011

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012 – http://balticcluster.pl/wp-content/uploads/2013/01/Sprawozdanie-KR-2012.jpeg

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2009-2011 – http://balticcluster.pl/wp-content/uploads/2013/01/Sprawozdanie-KR-2009-2011.jpeg

Plan Budżetu

================================================================================================== Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 2012-05-14 MG

plan działania na lata 2010-2013