Członkowie BSSC

PROSIMY O WPŁATY DO 30 MARCA KAŻDEGO ROKU

W kolejnych zakładkach znajdą Państwo deklaracje na członka zwyczajnego i wspierającego.

Odpowiednią deklarację należy wydrukować, wypełnić i podpisać a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres contact@bssc.pl

lub listem na adres klastra umieszczony w zakładce „Kontakt”.

Członkowie BALTIC SEA & SPACE CLUSTER

BSSC 2021 – DEKLARACJA CZŁ WSPIERAJACEGO wpisowe SKLADKA

Wysokość wpisowego i składek dla Członków Wspierających – wpisowe – 500 zł

rachunek bankowy: BNP PARIBAS  55 2030 0045 1110 0000 0235 6700

Proponowane kwoty składki (nie mniej niż):
MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWO (ORGANIZACJA) – 1000 ZŁ
MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO (ORGANIZACJA) – 2000 zł
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO (ORGANIZACJA) – 3000 zł
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO (ORGANIZACJA) – 4000 zł
wpłacane do dnia 30 marca każdego roku