Członkowie Wspierający

Wysokość wpisowego i składek  dla Członków Wspierających – wpisowe – 500 zł,  składka roczna w wysokości NIE MNIEJ niż 1000 zł.

rachunek bankowy: BNP PARIBAS  55 2030 0045 1110 0000 0235 6700