Zarząd – Management

BAŁTYCKI KLASTER MORSKI i KOSMICZNY – BALTIC SEA & SPACE CLUSTER

POLSKI KLASTER MORSKI – POLISH MARITIME CLUSTER

Zarząd/ Management:

Prezes Zarządu/ President    – Alfred Naskręt kpt.ż.w. – Szkoła Morska Sp. z o.o. Gdynia (Gdynia Maritime School)

Wiceprezesi/ Vice Presidents:          Marek Grzybowski,  dr hab. prof. em. Akademii Morskiej w Gdyni (Maritime University Gdynia)

                                                           Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

dr Magdalena Konopacka, ekspert ds. prawa Unii Europejskiej

Krzysztofa Ozygała, właściciel i prezes Partner-Ship, ambasador Klastra w Szczecinie.

Komisja Rewizyjna:

Barbara Matysiak, Andrzej Stawski, Anna Kosińska

Komisje:

– ds. morskich – kieruje  Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

– ds. kosmicznych – prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący  Komisji Nauk Kosmicznych PAN

– ds. prawa – dr Magdalena Konopacka, ekspert ds. prawa Unii Europejskiej

– ds. edukacji –   kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni

– ds. inteligentnych specjalizacji – Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego

– ds. żeglugi śródlądowej – inż. Andrzej Stawski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– ds. bezpieczeństwa  – dr. Zdzisław Długosz, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem

THINK TANK – Przewodniczący Honorowy –  prof. Zdzisław Brodecki, ekspertem Commiteé Economique et Social Européen (CESE) w Brukseli, wcześniej był wiele lat ekspertem w International Maritime Organization (IMO) w Londynie,   przez dwie kadencje był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.