Zarząd – Management

BAŁTYCKI KLASTER MORSKI i KOSMICZNY – BALTIC SEA & SPACE CLUSTER

POLSKI KLASTER MORSKI – POLISH MARITIME CLUSTER

Zarząd/ Management:

Prezes Zarządu/ President                 Marek Grzybowski,  dr hab. prof. em. Akademii Morskiej w Gdyni (Maritime University Gdynia)

Wiceprezesi/ Vice Presidents:          Alfred Naskręt kpt.ż.w. – Szkoła Morska Sp. z o.o. Gdynia (Gdynia Maritime School)

                                                                Zbigniew Jaś, mecenas, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej

Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

prof. Edmund Wittbrodt,przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych PAN

prof. Zdzisław Brodecki, ekspert Commiteé Economique et Social Européen (CESE,

Krzysztofa Ozygała, właściciel i prezes Partner-Ship, ambasador Klastra w Szczecinie.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący  –   Andrzej Stawski

Komisje:

– ds. morskich – kieruje  Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

– ds. kosmicznych – prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący  Komisji Nauk Kosmicznych PAN

– ds. prawa – mecenas Zbigniew Jaś, Prezes Kolegium Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM w Gdyni

– ds. edukacji –   kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni

– ds. inteligentnych specjalizacji – Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego

– ds. żeglugi śródlądowej – inż. Andrzej Stawski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– ds. bezpieczeństwa  – dr. Zdzisław Długosz, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem

THINK TANK – przewodniczy prof. Zdzisław Brodecki, ekspertem Commiteé Economique et Social Européen (CESE) w Brukseli, wcześniej był wiele lat ekspertem w International Maritime Organization (IMO) w Londynie,   przez dwie kadencje był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.