O nas – Baltic Sea & Space Cluster

 

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny – Baltic Sea & Space Cluster  (poprzednio: Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły, Polski Klaster Morski) został powołany w dniu 27 lipca 2009 roku i wpisany do KRS 22 października 2009 roku. Klaster  jest aktywnym członkiem  European Network of Maritime Clusters oraz  United Nations Global Compact oraz działa na platformie European Cluster Collaboration Platform. Jest kluczowym klastrem morskim w Europie Środkowej i Wschodniej, liczącym się klastrem w Regionie Morza Bałtyckiego i Unii Europejskiej, rozpoznawalnym klastrem na światowym rynku gospodarki morskiej, o czym świadczy partnerska współpraca z klastrami działającymi w Stanach Zjednoczonych, Azji i Afryce Południowej.

Na Walnym zebraniu Polskiego Klastra Morskiego w dniu 28 czerwca  2018 r. podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności i utworzeniu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Wsparcie dla klastra zadeklarowała Komisja Nauk Kosmicznych PAN Studencki Klaster Morski i Kosmiczny Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. Powołano komisje i przewodniczącego THINK TANKu.

Komisje:

– ds. morskich – kieruje  Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

– ds. kosmicznych – prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący  Komisji Nauk Kosmicznych PAN

– ds. prawa – mecenas Zbigniew Jaś, Prezes Kolegium Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM w Gdyni

– ds. edukacji –   kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni

– ds. inteligentnych specjalizacji – dr hab. Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego

– ds. żeglugi śródlądowej – inż Andrzej Stawski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

THINK TANK – przewodniczy prof. Zdzisław Brodecki, ekspertem Commiteé Economique et Social Européen (CESE) w Brukseli, wcześniej był wiele lat ekspertem w International Maritime Organization (IMO) w Londynie,   przez dwie kadencje był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

Polish Maritime Cluster Activity 2018-01-11 Marek Grzybowski

Baltic Sea and Space Cluster STRATEGY 2030 2018-07-18 Marek Grzybowski

BALTIC SEA & SPACE CLUSTER is an important Maritime and Space Cluster in Central and Eastern Europe, an active maritime cluster player in the Baltic Sea Region and the EU, as well as a member of the European Network of Maritime Clusters, United Nation Global Compact and The European Cluster Collaboration Platform. The Polish Maritime Cluster focuses on transferring knowledge and organizing business, science and administration cooperation in a global and regional scale. The cluster thinks globally and acts globally.

POLISH MARITIME CLUSTER 2013_Marek_Grzybowski_prof GMU

Celem Klastra jest wspieranie innowacji i rozwoju w obszarze badań, przedsiębiorczości, administracji i samorządu związanych z Regionem Morza Bałtyckiego oraz oceanu światowego wraz z zapleczem lądowo-wodnym wzdłuż biegu Wisły i Odry, gospodarczych i społecznych więzi Pomorza i Polski z krajami Regionu Morza Bałtyckiego  oraz pełnienia roli instytucji koordynującej poprzez:

 • stworzenie sieci współpracy      przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji      otoczenia biznesu,
 • zwiększanie zdolności      innowacyjnych i integracyjnych przedsiębiorstw gospodarki morskiej i      zlewiska Wisły, wspieranie budowy i rozwoju innowacyjnego
  i konkurencyjnego Klastra,
 • tworzenie warunków dla      skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych oraz      jednostek badawczo-rozwojowych,
 • doradztwo dla przedsiębiorstw,      rozwijanie innowacyjnych technologii, wspieranie inicjatyw gospodarczych,
 • rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki,
 • uczestnictwo w europejskich i światowych organizacjach, a zwłaszcza w organizacji klastrów europejskich,
 • udział w realizacji na obszarze działania klastra priorytetów i działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
 • rozwijanie potencjału gospodarczego i logistycznego VI Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego przez współpracę z zainteresowanymi związkami samorządowymi i gospodarczymi w tym przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Miast  Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni, .
 • uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Gospodarczym organizowanym przez miasto Gdynię.
 • współtworzenie polskiej polityki morskiej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i lobbingowej w celu wykreowania województwa pomorskiego, jako atrakcyjnego dla inwestorów,
 • zapewnienie transferu wiedzy pomiędzy Członkami Klastra.

W Polsce w roli eksperta Klaster działa w projektach:

 1. SMART PANEL – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania – projet PARP (wykonywany przez DANAE)
 2. SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI – projekt Agencji Rozwoju Przemysłu (wykonywany przez INVESTIN)
 3. ISP1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne
 4. KIS 20: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

Klaster  uczestniczy również w projektach międzynarodowych sprzyjających rozwojowi innowacyjnych regionów oraz transferowi wiedzy i wdrażaniu innowacji przemysłach morskich:

Projects:

 1. TENTacle – Capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion
 2. ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions
 3. ECOPRODIGI – Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalisation
 4. SMART BLUE REGIONS – seeks to enhance blue growth opportunities based on increased capacity of Baltic Sea Regions to implement Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3).
 5. E-LASS – European network for lightweight applications at sea
 6. InterMarE – Strengthening the international activity of blue sector SMEs in the South Baltic Sea area
 7. UMBRELLA – helps boosting cross-border cooperation capacities of Local Actors in the South Baltic Sea
 8. COGEA – Study on The Establishment of a Framework for Processing and Analysing Maritime Economic Data in Europe

Polish Maritime Cluster are active in Poland as an expert in projects :

 1. SMART PANEL – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania – projekt PARP (wykonywany przez DANAE)
 2. SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI – projekt Agencji Rozwoju Przemysłu (wykonywany przez INVESTIN)
 3. ISP1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne
 4. KIS 20: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

Zapraszamy do współpracy Firmy i Instytucje, których celem nadrzędnym jest wszechstronny rozwój szeroko rozumianych Polskich Przemysłów Morskich i Kosmicznych w imię zasady, że duży może więcej.

Zarząd Polskiego Klastra Morskiego

Marek Grzybowski,  Alfred Naskręt, Zbigniew Jaś, Krzysztof Anzelewicz, Edmund Wittbrodt, Zdzisław Brodecki, Krzysztof Ozygała