Członkowie Zwyczajni

Wysokość wpisowego i składek dla Członków Zwyczajnych –  wpisowe – 100 zł,  składka roczna w wysokości NIE MNIEJ niż 100 zł.

rachunek bankowy: BGŻ  55 2030 0045 1110 0000 0235 6700