Krajowe

  1. SMART PANEL – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania – PARP (DANAE)
  2. SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI – Agencja Rozwoju Przemysłu (INVESTIN)
  3. ISP1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne
  4. KIS 20: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy