Poland – Zachodniopomorski Klaster Morski

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
1. dr Andrzej Jerzy Montwiłł – Prezes Zarządu
2. Arkadiusz Zbigniew Świech – Wiceprezes Zarządu
3. Radosław Adam Sochanowski – Wiceprezes Zarządu

Członkowie  zarządu: Andrzej Niecko, Stanisław Szybiak, Edward Nastalczyk, Krzysztof Olszewski, Andrzej Niecko, Jarosław Wojtaszek,
Andrzej Jerzy Montwiłł

Główne kierunki w działalności

– Integracja środowiska gospodarki morskiej,

– Innowacyjność, nowoczesne technologie i wdrożenie do produkcji,

– Utworzenie morskiego Parku Przemysłowego i koncentracja firm stoczniowych, producentów konstrukcji wielkogabarytowych oraz specjalistycznych serwisów na terenie postoczniowym w Szczecinie, a następnie komunalizacja terenu na rzecz samorządu lokalnego i regionalnego z udziałem przedsiębiorców z Klastra Morskiego,

– Współpraca z sektorem żeglugi i turystyki śródlądowej oraz sportów wodnych.

– Wspólna oferta marketingowa na rynkach zagranicznych.

Szkolnictwo zawodowe:

-propozycje praktycznych zmian w programach nauczania,

-reaktywacja specjalności poszukiwanych na rynku pracy,

-stypendia dla uczniów od zainteresowanych firm poprzez konta powiernicze w bankach stowarzyszonych.

-staże i praktyki w przedsiębiorstwach dla uczniów, studentów i pracowników naukowych.

 

 ZachodniopomorskiKlasterMorski 1._logo Zachodniopomorski Klaster Morski

ul. Łady 2, 70-966 Szczecin

kom. +48 721 808 608 i 602 739 389

tel. +48 91 4324 694

fax +48 91 4324 650

mail: biuro@klastermorski.org

 Karolina Wiśniewska
Office Manager
k. 669 628 798

 

 

 

http://www.klastermorski.org