Rekomendacje służące rozwojowi klastrów użyteczne dla sektora transport-spedycja-logistyka

. Rekomendacje służące rozwojowi klastrów w obszarze Unii Europejskiej