Kołobrzeg – mały port z dużymi perspektywami (wywiad)

Położony u ujścia Parsęty port i osada były istotnym ośrodkiem morskim już w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Kołobrzeg był głównym portem państwa rządzonego przez Piastów i zapewniał kontakty gospodarcze ze Skandynawami. Stąd pomorski książę Racibor I (lennik Bolesława Krzywoustego) zorganizował wyprawę wojenną z flotą 650 okrętów na ludność  zamieszkująca Konungahela (dziś okolice Bornholmu). Od XIV w Kołobrzeg był bardzo aktywny gospodarczo i działał w ramach Hanzy. Miasto i port miały swój czas aktywności gospodarczej (XVI w) i wojskowej, gdy była tu twierdza. Kiedy w latach 70. XVIII wieku zlikwidowano twierdzę, a powołano uzdrowisko rozwinął się ruch pasażerski, a statki pasażerskie kursowały nawet do Kopenhagi, Röne i innych portów na Bałtyku Południowym. Tu działała również stocznia, w której budowano kutry. Po wojnie w Kołobrzegu aktywny był port rybacki i handlowy.  Rozwijała się żegluga pasażerska. Po wojnie port rozwijał wszystkie rodzaje aktywności. W ostatnich latach poszczególne rejony i nabrzeża były odnawiane i modernizowane. Zbudowano nowoczesną  marinę. 

Z Arturem Lijewskim, Prezesem Zarządu Portu Kołobrzeg i Prezesem Zarządu Związku Małych Portów Morskich, o porcie, współpracy z klientami, inwestycjach i planach rozwojowych rozmawia Marek Grzybowski z Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. 

Gospodarka Morska

Kołobrzeg jest dobrze rozpoznawalnym miejscem jako uzdrowisko i to nie tylko w Polsce. Port w Kołobrzegu przez lata mocno wrósł w miasto. Czy można powiedzieć, że port i miasto to jeden organizm? Proszę scharakteryzować miejsce portu na Bałtyku i w najbliższym regionie.

Port Kołobrzeg jest największym portem na Pomorzu Środkowym. Jest jednym z największych polskich portów wśród portów nie będących portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki. Port Kołobrzeg posiada dogodne połączenie drogowe z resztą kraju za sprawą drogi szybkiego ruchu S6, łączącej Szczecin i Trójmiasto, jak również drogi S11, która łączy Pomorze Środkowe ze Śląskiem. Dzięki budowie obwodnicy miasta połączenia między drogami kołowymi a portem odbywają się bezkolizyjnie dla miasta. Do dyspozycji jest również certyfikowana bocznica kolejowa.

Jaki jest główny profil działalności portu?

Port Kołobrzeg realizuje wszystkie funkcje charakterystyczne dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki. Są to między innymi funkcje: przeładunkowo-składowa, związana z obsługą żeglugi pasażerskiej, żeglarstwa, rybołówstwa, przemysłowa oraz stoczniowa.

Więcej: https://www.gospodarkamorska.pl/port-kolobrzeg-maly-port-z-duzymi-perspektywami-wywiad-57233