PORTY, INNOWACJE I TECHNOLOGIE KOSMICZNE

   

Relacje: Tomasz Brodecki (youtube) oraz Patrycja Cybulska, Dziennikarka, Portal GospodarkaMorska.pl

http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/sea-port-space-infrastructure-wokol-portow-powstaje-siec-informatyczna-bazujaca-na-technologiach-kosmicznych.html

 

Konferencja  naukowa  „Sea Port + Space Infrastructure. Synergic Network Under Common Management” odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Gdynia wpiera wszelkie inicjatywy sprzyjające rozwojowi innowacji, o czym świadczy działalność Pomorskiego Parku Naukowo-Technicznego i Bałtyckiego Portu Nowych Technologii – mówiła  Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni w czasie otwarcia konferencji zorganizowanej przez Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny oraz Komitet Nauk Kosmicznych Gdańskiego Oddziału PAN. Przewodniczący Komitetu Prof. Edmund Wittbrodt podkreślił, że seria konferencji poświęcona rozwojowi technologii morskich i kosmicznych dowiodła, że istnieje ścisły związek rozwoju tych technologii i ich wykorzystania w praktyce. Nasza uczelnia sprzyja szczególnie konferencjom umożliwiającym transfer wiedzy między praktykami i naukowcami i dzieje się to już od 25 lat – podkreślił dr Tomasz Białas, rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, która była miejscem wymiany poglądów na temat wdrażania  innowacji  w portach morskich.

 

Port przyszłości. Wprowadzeniem do pierwszego panelu, który prowadził prof. Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego,  była prezentacja projektu TENETacle i założeń rozwoju sieci bazowej korytarzy transportowych Unii Europejskiej w regionie Morza Bałtyckiego. Obszary aktywności gospodarczej  i rozwoju systemów transportowych w regionie omówił dr Wiktor Szydarowski, menedżer projektu TENTacle, uznany został za projekt flagowy w regionie Morza Bałtyckiego. Dynamiczny rozwój autostrady morskiej Gdynia-Karlskrona i systematycznie rosnąca podaż ładunków między Pomorzem a regionem Blekinge  stanowią podstawę, by ubiegać się o przedłużenie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk z Gdyni do Karlskrony – uzasadniał dr  Wiktor Szydarowski. O innowacjach w porcie Hamburg mówił obszernie Maciej Brzozowski, Head of Representative Office, Port of Hamburg Marketing, zauważając, że obsługa kontenerów w porcie została zautomatyzowana już 20 lat temu. Dziś w porcie działa system zarządzania ruchem statków, samochodów i pociągów oparty o rozwiązania informatyczne, który pozwala na znaczne oszczędności czasu obsługi operatorów logistycznych oraz sprawne zarządzanie ruchem kontenerów w terminalach, na lądzie i na wodzie. Hutchison Port Holdings należy do liderów wprowadzania innowacji – mówił Jan Jarmakowski, dyrektor zarządzający  Hutchison Ports Gdynia, podkreślając że taki kierunek rozwoju wynika z praktycznego podejścia tego globalnego gracza na rynku przeładunków kontenerów w portach morskich. W kilkudziesięciu terminalach terminalach usytuowanych w 26 krajach przeładowuje się rocznie około 85 mln TEU (standardowych kontenerów), podczas gdy 10 lat temu było to ponad 66 mln TEU. Taka dynamika podaży wymusiła wprowadzenie innowacji i automatyzacji najbardziej obciążonych terminali oraz informatyzację procesów zarządzania kontenerami. Niedawno Hutchison Ports wraz największymi operatorami terminali i armatorami podpisał porozumienie tworzące Global Shipping Business Network, którego celem jest wykorzystanie technologii blockchain do działania na wspólnej platformie informatycznej. Port Gdynia w swych planach rozwojowych również uwzględnia wdrażanie innowacji i rozwój technologii przyjaznych środowisku – mówił Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Odpowiedzią na dynamiczny rozwój korytarza transportowego Adraityk-Bałtyk i zwiększoną podaż ładunków na trasie autostrady morskiej Gdynia-Karlskrona jest budowa nowoczesnego publicznego terminalu promowego bliska wejścia do portu, a także plany budowy portu zewnętrznego – wymianił najważniejsze inwestycje prezes Meller.

Kosmos i morze. Otwierając obrady panelu poświęconego wykorzystaniu technologii kosmicznych w portach i gospodarce morskiej moderator Prof. Zdzisław Brodecki, prezes  BSSC THINK-TANK, podkreślił dynamiczny rozwój wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce morskiej. W prezentacji wprowadzającej prof. Marek Moszyński, wiceprzewodniczący Polskiej Agencji Kosmicznej zaprezentował liczne przykłady wykorzystania satelitów w gospodarce morskiej, a także przedstawił propozycje „projektów kosmicznych” na rzecz monitoringu mórz i oceanów oraz wspierania przedsiębiorstw działających w transporcie morskim. O integracji działań naukowych i biznesowych w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza mówiła Karolina Lipińska, wicedyrektor Departament Rozwoju Gospodarczego, podkreślając koniczność współpracy firm działających w obszarze różnych specjalizacji. Na istotę transferu wiedzy i bezpieczeństwa informacji zwrócił uwagę dr Zdzisław Długosz, dyrektor Security and Safety Research Institute.

Panel Zarządzanie Talentami, poświęcony został aktywności naukowej i biznesowej studentów i młodych naukowców w obszarze technologii kosmicznych. Moderator dr Paweł Chyc, sekretarz  BSSC THINK-TANK zaprosił do niego studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej związanych z międzywydziałowym kierunkiem studiów Technologie Kosmiczne.  O działalności kół naukowych w obszarze technologii kosmicznych mówili m.in. Mateusz Dyrda z Robotics Association SKALP oraz Jakub Michałka z SpaceCube. W czasie dyskusji mówiono o przełamywaniu barier administracyjnych i ograniczeniach wynikających  z ograniczonych zasobów finansowych na rozwój projektów studenckich. Prorektorzy i dziekani nie zawsze odpowiadają na inicjatywy studentów i podpowiadają studentom jak włączać się  w procesy  naukowe uczelni i wydziałów. Brakuje również współpracy między wydziałowymi kołami naukowymi. A jak zauważył jeden z uczestników panelu,  nie można zbudować nowego urządzenia bez wykorzystania wiedzy i kooperacji studentów  zajmujących się robotyką, informatyką, mechaniką i nowymi materiałami. Z dyskusji wynikało, że łatwiej samodzielnie zbudować pojazd autonomiczny niż  otrzymać wsparcie uczelni i biznesu w przekształceniu pomysłu w konkretny produkt. Szansą na realizację pomysłów jest nie tylko współdziałanie inżynierów ale przede wszystkim współpraca inżynierów, prawników i ekonomistów – zaznaczył prof. Zdzisław Brodecki, zauważając, że to jest podstawowy warunek komercjalizacji innowacji w globalnym świecie. Ważna jest też bliski kontakt członków kół naukowych z biznesem i rynkiem, a w tym pomaga działanie w klastrze mówił prof. Grzybowski. W tym celu w klastrze działa platforma start-upów oraz przestrzeń promocji innowacji. Mają one ułatwić transfer wiedzy między młodymi naukowcami a biznesem. Zdjęcia: Marek Grzybowski, Zdzisław Długosz